Garabonci választás 2010.
Mást Másképp Másokkal

 

Kránicz László polgármester jelölt bemutatkozó beszéde:

Szeretettel köszöntök minden garabonci lakost, és azokat a nem garabonci polgárokat, akik jelenlétükkel megtisztelik falunkat és kampányrendezvényünket.
Megköszönöm mindazon személyek támogatását, akik ajánlószelvényeikkel lehetőséget biztosítottak számomra a 2010. október 3-ai választáson a polgármester jelöléshez.
Szeretném bemutatni azokat a személyeket, akikkel együtt kívánok dolgozni polgármesteri megválasztásom esetén.

Kérem a képviselőjelölteket, egyenként fáradjanak a színpadra:

            Buzsákyné Dr. Tarnai Zsuzsanna
            Zavadil Zoltánné
            Dr. Heller Péterné
            Fenyvesi Tibor

Kérem, hogy október 3-án szavazataikkal ezt a csapatot támogassák egy szebb, és barátságosabb Garabonc reményében. Ez a csapat garancia a megújulásra!

Programunkról röviden:
Megválasztásom esetén nem kívánok fő állású polgármester lenni, ezt a jelölésemkor hivatalosan is nyilatkoztam.
Az Önkormányzatunk képviselőtestülete 2010. októberi választások után fontos és elengedhetetlenül megtenni szükséges teendők elé néz.

- Elsődleges és fontos feladatnak tartjuk a helyi adók mértékeinek felülvizsgálatát, és lehetőség szerint csökkenteni egyes adók mértékét, mert szerintünk indokolatlanul magas.
- Fontos a helyi szociális étkeztetés felülvizsgálata, mert a környező települések közül Nálunk a legmagasabb a díja.

- Lehetőséget kell biztosítani a szociális rá szorultsági támogatásra, a közgyógy ellátásra – és egyéb átmeneti szociális juttatásokra.
- Fejleszteni kell a helyi egészségügyet, egészségügyi programokkal segítve.

- Fontosnak tartjuk, hogy a települési önkormányzatunk által lefolytatott testületi megbeszélések nyilvánosak legyenek, azokon bárki részt vehessen, a civil szervezetek vezetőit tanácskozási joggal meghívásra kerüljenek.
- Élő, napra kész internetes települési honlap működésével kívánjuk biztosítani a demokrácia lehetőségét, a polgárok véleményének figyelembevételével.

- Nagyon fontosnak tartjuk a település polgárőrségének megerősítését, annak működési és fejlesztési támogatását.

- Fontosnak tartjuk a hagyományok ápolását, oktatás és kultúra  szerepének növelését a falu életében.
- Nem engedhetjük, hogy Garabonc falu egyetlen közösségi épülete tönkre menjen, vagy esetleg magánkézbe kerüljön.
- Gyermekeink érdekében nem engedjük, hogy az óvodai nevelés megszűnjön, mindent megteszünk az óvoda folyamatos megtartása érdekében.
Tisztelt Garabonciak!

- Ma Garabonc településen a gyermekeink ki vannak rekesztve a közösségi életből, nincs megfelelő, illetve semmilyen hangsúly fektetve a közösségi, és tömegsportra.

- A foglalkoztatásban egyenlő esélyeket kívánunk biztosítani minden garabonci polgárnak a civil szervezetek bevonásával, együttműködésével.
- Együtt kívánunk működni a helyi vállalkozókkal.

- Fontos, hogy a település időskorú polgárai számára szabadidő eltöltésére programot biztosítsunk, vagy lehetőséget összejöveteleik számára.
- Nagyon fontosnak tartjuk a régi működőképes programokat hagyományteremtő szándékkal továbbvinni.

- Végül, de nem utolsó sorban lényegesnek tartunk valamit, ami rége, nagy értéknek számított kis falunkban. Ez pedig nem más, mint az egymás iránti tisztelet, szeretet és feltétel nélküli elfogadása, megbecsülése.

Meggyőződésünk, hogy csak Önökkel együtt tudunk boldogulni, fejlődni és élni békességben, nyugalomban, tisztességben.

A velem tartó jelenlévő képviselőjelöltek által, valamint az általam elmondott tervek, elképzelések, gondolatok közösek, s amelyeket szeretnénk közösen - az Önök megelégedésére, és javára - megvalósítani.

Ennek érdekében Tisztelettel kérek mindenkit, hogy a 2010. október 3-án tartandó - Garabonc, és garabonciak életét így, vagy úgy, de mindenféleképpen befolyásoló következő négy évre vonatkozó önkormányzati választáson vegyenek részt, és azon lehetőleg Rám és Buzsákyné Dr. Tarnai Zsuzsanna, dr. Heller Péterné, Zavadil Zoltánné, és Fenyvesi Tibor képviselőjelölt társaimra szavazzanak.

 

Végül engedjék meg, hogy az alkalmat megragadva bejelentsem, hogy - a választást megelőző napon, tehát október 2-án - tartunk még egy, Őszt köszöntő, kampányzáró összejövetelt, ahol elképzeléseink szerint, a választási kampány időszaka alatt felvetődött kérdésekre, problémákra, ötletekre szeretnénk reflektálni, válaszolni.

Természetesen akkor is megfelelő szórakozási lehetőséget kívánunk Önöknek biztosítani, és azoknak is, akik ma nincsenek itt, de reméljük a következő alkalommal már velünk, tartanak.

 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket, az este hátralévő részéhez jó szórakozást kívánunk, a vacsorához pedig jó étvágyat.

 

Garabonc, 2010. szeptember 05.

 

 

                                                                                  Kránicz László

 

 

Asztali nézet