Garabonci választás 2010.
Mást Másképp Másokkal

Kedves, és Tisztelt Garabonciak!

 

Dr. Heller Péterné Csináth Magdolna saját elhatározásomból, az Önök bizalmából jelöltettem Magam a Garabonci Önkormányzatba képviselőnek. Erre tekintettel szeretnék „röviden” Magamról egy pár adatot közölni, és gondolatot Önökkel megosztani.

Garaboncon születtem és 8 év kivételével itt is élek. Két gyermek édesanyja vagyok. Férjem itt helyben ügyvédként tevékenykedik.

Általános védőnői diplomát 1985 évben, és családgondozói diplomát 2007 évben Szegeden szereztem. Jelenleg Zalakaros város védőnőjeként dolgozom.  2005 óta a helyi Polgárőrség vezetője vagyok. Tagja vagyok ezen kívül még az Országos Polgárőr Szövetség környezetvédelmi bizottságának, a Zala Megyei Polgárőrszövetség elnökségének, és vezetem, mint régióvezető, a környező településeken működő polgárőrségekből alakított területi szervezetet.

Miért szeretném, ha megválasztanának?

Érdeklődésem, érzelmi beállítottságom, iskolai tanulmányaim, fő és civil foglalkozásomból adódó tapasztalatok hasznosítása iránti igényem vezet arra, hogy a községben velem, és Velünk együtt élő emberek mindennapi közérzete, életkörülményei, társas kapcsolatai javuljanak, erősödjenek, hagyományainkat őrizve, ápolva fejlődjön kicsiny falunk.

Mit szeretnék?

- Szeretném, ha községünkben az élet-, vagyon, és közbiztonság ne romoljon, az inkább erősödjön. Ennek érdekében szorosabbra kell fűzni az Önkormányzat, a Rendőrség és a Polgárőrség közötti együttműködést egymás kölcsönös erkölcsi-, és anyagi támogatásával.

- Szeretném, ha a községünkben működő civil szervezetek, és egyes önkormányzati területekhez (mint pénzügy, oktatás, igazgatás, egészségügy, sport, kultúra) értő helybéli emberek tudása, tapasztalata a községünk érdekében, és javára az Önkormányzati munkában hasznosítható legyen, a döntések előkészítésében részt vehessenek, képviselethez jussanak. Ennek érdekében visszaállíttatnám az elmúlt ciklusban megszüntetett bizottságokat, és újra tárgyalási jogot biztosíttatnék a civil szervezeteknek a képviselőtestületi üléséken.

- Szeretném, ha az itt élő gyermekekre sokkal nagyobb figyelmet fordítana az önkormányzat.

- Szeretném, ha a szépen gondozott, infrastruktúrával már jól ellátott községünk továbbra is ilyen szépen gyarapodna, fejlődne.

- Szeretnék békességben egymás iránti szeretettel és tisztelettel, mindenkivel együtt élni, és tenni a közösségünkért mindenki javára és megelégedésére.

 

Tisztelt Garabonciak

Amikor 2 évvel ezelőtt bekerültem a képviselő testületbe, akkor úgy gondoltam és éreztem, hogy az általam elfogadott mértékek és értékek irányadóak lehetnek a testületben végzett munkámhoz. Azonban rövid időn belül megállapítottam, hogy a jelenlegi településvezetés elképzeléseivel, véleményeivel nagyon sok esetben – mint azt az Önkormányzati ülésekről készített számos jegyzőkönyv is tartalmazza – nem értettem egyet, számomra nem tűntek elfogadhatónak. Vállalva a kirekesztettek és másképp gondolkodók útját, a ciklus II. felét már tapasztalatgyűjtésre, az önkormányzati működés megismerésére kívántam használni, mely úgy érzem sikerült. Van elképzelésem egy település működésének mindennapi gondjairól, nehézségeiről, feladatok sokrétűségéről, Garabonc élhetőbbé tételének jövőbeni megoldásairól.

 

Most úgy érzem, sikerült egy olyan stábnak, csapatnak a részese lenni, amelynek elgondolásaival, terveivel, elképzeléseivel – az általam felállított értékrenddel – azonosulni tudok, és szeretnék.

Az Önök képviseletét mindannyiunk érdekében ezzel a pártoktól és politikai behatásoktól mentes, és büszkén kijelenthető – lokálpatrióta – községüket szerető – jelölttársaimmal szeretném végezni.

 

Bízom abban, hogy 4 év múlva büszkeséggel tudunk beszámolni egy sikeres önkormányzati ciklusról, számot adni azoknak az elképzeléseknek a beteljesüléséről, amit közösen álmodtunk meg. Mindezekért kérem, az Önök, a Ti bizalmatokat, és természetesen a szavazatokat magam és társaim nevében október 3-án.

Köszönöm, hogy meghallgattak!

 

Asztali nézet